Danh Sách Công Ty:

CTY TNHH XNK ĐT & TM PHẠM GIA

3/283 TRẦN KHÁT CHÂN, Hà Nội

Tel : 04.39725994

Email : PHUTUNGOTOHQ@YAHOO.COM.VN

Website : PHUTUNGOTOPHAMGIA.COM


Giới Thiệu CTY TNHH XNK ĐT & TM PHẠM GIA

CHUYÊN CUNG CẤP PHỤ TÙNG Ô TÔ HÀN QUỐC