Danh Sách Công Ty:

Cty Thành Phương TNHH Hóa Chất

74 Bàu Cát 3, P. 14, Q. Tân Bình, Hồ Chí Minh

Tel : (84-8) 38491525 - Fax : (84-8) 38492010

Email : thanhphuong@thanhphuong.com.vn

Website : www.thanhphuong.com.vn


Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan