Danh Sách Công Ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN 1

18 Lý Văn Phúc, Hà Nội

Tel : 38456329

Email : pcc1@vnn.vn


Thông tin khác

Ban Kiểm Soát    .........................................................   22434799
Ban Quản Lý Đầu Tư    ....................................   37340411
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 1 - Ba La    ...   034-3825717
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 1 - Đại Mỗ 38391891      
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện 1 Miền Nam .. 08-2946064      
Chủ Tịch Công Đoàn    .........................................   37339730
Chủ Tịch HĐQT (Ông Vũ Văn Tứ)    ..............   37333353
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện 1 - Trung Tâm Tư Vấn 38234155      
Chi Nhánh I.4 - Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện I    .   38625296
Chi Nhánh I.5 - Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện I    .   37681477
Fax    .........................................................................   38231997
Phòng Dự án    ...........................................................   37343060
Phòng Kế Hoạch Thị Trường    ......................   38435258
Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ    ..................................   38234157
Phòng Tài Chính Kế Toán    ...............................................   38235512
Phòng Tổ Chức Lao Động    ...............................   37339642
Phòng Vật Tư Xuất Nhập Khẩu    ....................   38234156
Phó Tổng Giám Đốc (Ông Nguyễn Văn Vãn)    .........   37339730
Phó Tổng Giám Đốc (Ông Võ Hồng Quang)    ...............   38234158
Phó Tổng Giám Đốc (Ông Đặng Văn Nghĩa)       38452063
Tổng Giám Đốc (Ông Trịnh Văn Tuấn)    ........   37346991
Tổng Đội Xây Lắp Điện 1    ...................   030-211446
Tổng Đội Xây Lắp Điện 2    ...................   034-3825708
Tổng Đội Xây Lắp Điện 3    ...................   37647177
Tổng Đội Xây Lắp Điện 4    ...................   38349134
Tổng Đội Xây Lắp Điện 5    ...................   034-3531830
Tổng Đội Xây Lắp Điện 6    ...................   030-689071
Tổng Đội Xây Lắp Điện 8    ...................   38390049
Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán    .............................   37342805
Văn Phòng    ..............................................................   38452553
Xưởng Cơ Khí Yên Thuờng    ...............................   38271346

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan