Danh Sách Công Ty:

CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PROCONCO

Cảng Khuyến Lương Trần Phú Hoàng Mai, Hà Nội

Tel : 36441254

Email : concokhdv@hn.vnn.vn


Thông tin khác

Ban Dự án Và Label      
Bảo Vệ    ..........................................................   36440083
Bộ Phận SX    ......................................................   36440081
Fax    .........................................................................   36440079
Fax    .........................................................................   36441783
Giám Đốc    .........................................................   36441254
Kho Thành Phẩm    ........................................................   36440680
Km14 Quốc Lộ 1a Xã Ngọc Hồi Thanh Trì    ...............   36865928
Nhà Mát SX Thức ¡n Chăn Nuôi Ngọc Hồi      
Nr.Ông Sủng      
Phòng Bán Hàng    ..............................................................   36441780
Phòng Bảo Trì    .........................................................   36440080
Phòng Kế Toán    .........................................................   36440677
Phòng KCS    ...................................................................   36440096
Phòng Maketing    ..............................................................   36441782
Phòng Thu Mua    ...............................................................   36440522
Phòng Thư Ký    ...........................................................   36441781
Phòng Thương Mại    ............................................   36441778
Tổng Hợp Kho    ....................................................   36440082
Thu Mua    .....................................................................   36441779
TT Sân Khấu Điện ảnh Mai Dịch    ..................   37649266

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan