Danh Sách Công Ty:

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH - TỔNG CỤC 1 BỘ CÔNG AN

40A Hàng Bài, Hà Nội

Tel : 38260051


Thông tin khác

Cục Phó (Ông Lê Thanh Dũng)    ......................................   39365502
Cục Phó (Ông Nguyễn Văn Phúc)    ..............................   39365503
Cục Trưởng (Ông Triệu Văn Thế)    ............   38260051
Fax    .........................................................................   38243288
Fax    .........................................................................   39368909
Máy Tính    ....................................................................   39368400
Nr.Ông Triệu Văn Thế      
Nr.Ông Đặng Bá Dán      
Phòng QL Người Nước Ngoài Nhập Cảnh    .......   38264026
Phòng QL Người VN Xuất Cảnh    ..........................   38245055
Phòng Tổng Hợp    ..................................................   38257941

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan