Danh Sách Công Ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HOÁ MINH ĐỨC

Trại Cá Sân Bay Nội Bài Xã Phú Minh Sóc Sơn, Hà Nội

Tel : 38866255

Email : minhduc_co_ltd@yahoo.com


Thông tin khác

Trại Cá Sân Bay Nội Bài Xã Phú Minh Sóc Sơn    ................   35841978
Trại Cá Sân Bay Nội Bài Xã Phú Minh Sóc Sơn    ................   35842227

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan