Danh Sách Công Ty:

CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY - CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

68 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội

Tel : 37566927


Thông tin khác

Bộ Phận ấn Chỉ    ......................................   37545312
Bộ Phận Bảo Vệ    ......................................   37560653
Chi Cục Trưởng (Đ/c Nguyễn Đỗ Châu)    ..   37566927
Fax    .........................................................................   37567080
Nr. Ông Nguyễn Đỗ Châu    .....................................   38643511
Nr. Bà Nguyễn Thanh Hằng    ........................................   38583480
Phó Chi Cục Trưởng (Đ/c Nguyễn Hữu Hùng)    ..   37567159
Phó Chi Cục Trưởng (Đ/c Nguyễn Thanh Hằng)       37545564
Phường Dịch Vọng Hậu    ...........................   37688928
Phường Nghĩa Tân    ............................................   37562205
Phường Nghĩa Đô    ........................................   37639389
Phường Quan Hoa    ..................................................   38340050
Phường Trung Hoà    .................................................   35566737
Phường Yên Hoà    ...................................................   37820291
Đội Hành Chính - Nhân Sự - Tài Vụ - ấn Chỉ ..       37566608
Đội Kê Khai - Kế Toán Thuế Và Tin Học    ..........   37545766
Đội Kiểm Tra Nội Bộ    ............................   37564821
Đội Kiểm Tra Thuế Số 1    .........................   37930687
Đội Kiểm Tra Thuế Số 2    .........................   37564823
Đội Quản Lý Nợ Và Cưỡng Chế Nợ Thuế 37930322      
Đội Quản Lý Thu Lệ Phí Trước Bạ Và Thu Khác 37567470      
Đội Thuế Liên Phường Nghĩa Tân - Nghĩa Đô      
Đội Thuế Liên Phường Quan Hoa - Dịch Vọng Hậu      
Đội Thuế Liên Phường Trung Hoà - Yên Hoà      
Đội Thuế Phường Dịch Vọng    ...........   37564822
Đội Thuế Phường Mai Dịch    ..................   38371203
Đội Tuyên Truyền Và Hỗ Trợ Người Nộp Thuế (Bộ Phận Một Cửa) 37930676      
Đuờng Dây Nóng    ...................................................   37930142
Đường Dây Nóng    ..............................................   37930236

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan