Danh Sách Công Ty:

HUYỆN UỶ HUYỆN CHƯƠNG MỸ

Thị Trấn Chúc Sơn, Hà Nội

Tel : 33866094


Thông tin khác

Bí Thư (Ông Đinh Mạnh Tuân)    .................................   33866094
Chánh Văn Phòng (Ông Nguyễn Anh Viên)    ............................   33502021
Chủ Nhiệm Uỷ Ban Kinh Tế (Ông Trần Văn Linh)        33867880
Fax    .........................................................................   33717106
Phó Bí Thư (Ông Trần Vững)33866006      
Phó Văn Phòng (Ông Nguyễn Văn Chín)    .........................   33717106
Phó Văn Phòng (Ông Trịnh Tiến Tường)    ............   33717106
Trưởng Ban Dân Vận (Bà Nguyễn Thị Hà)    ..........   33867881
Trưởng Ban Tổ Chức (Ông Tạ Quang Được) 33867877      
Trưởng Ban Tuyên Giáo (Ông Nguyễn Ngọc Lâm)    ..........   33867878
Văn Phòng    ..............................................................   33866008

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan