Danh Sách Công Ty:

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN LONG BIÊN - SỞ Y TẾ HÀ NỘI

485 Ngô Gia Tự Đức Giang, Hà Nội

Tel : 36520584


Thông tin khác

Giám Đốc (Bà Nguyễn Thị Thuý) + Phòng Tổ Chức .. 36520584      
Phòng Hành Chính    ............................................................   38778852
Phòng Nghiệp Vụ Y    ...............................................   38778441
Phòng Tài Vụ    ..........................................................   38778440
Phòng Tư Vấn Dinh Dưỡng    ...............................   38779743
Đội Y Tế Dự Phòng    ....................................   38779171

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan