Danh Sách Công Ty:

CÔNG TY CẦU 7 THĂNG LONG

26 Phạm Văn Đồng Xã Xuân Đỉnh Từ Liêm, Hà Nội

Tel : 37576120

Email : brico7@hn.vnn.vn


Thông tin khác

Bảo Vệ    ..........................................................   39517414
Fax    .........................................................................   37576116
Phòng Kỹ Thuật    ..................................................   37576121
Phòng KT Kế Hoạch    ...............................................   37576120
Văn Phòng    ..............................................................   37576123
Xã Kim Nỗ Đông Anh    ...............................................   39516785
Đội Thi Công Cơ Giới Và Xây Lắp      

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan