Danh Sách Công Ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 CIENCO1

463 Nguyễn Văn Linh, Hà Nội

Tel : 38751682


Thông tin khác

An Toàn LĐ    .............................................................   38750398
Bệnh Xá CTy Cầu 12    ..............................................   38751683
Fax    .........................................................................   38759419
Giám Đốc (Ông Phạm Xuân Thuỷ)    ........................   38751682
Kho Vật Tư      
Phòng Hành Chính    ............................................................   38750397
Phòng Kế Hoạch    ..................................................   38750837
Phòng Kỹ Thuật    ..................................................   38759415
Phòng Tài Chính Kế Toán    ...............................................   38753747
Phòng Tài Vụ    ..........................................................   38759452
Phòng Tổ Chức    ...................................................   38750400
Phòng Tổng Hợp    ..................................................   38750132
Phó Giám Đốc (Ông Nguyễn Hữu Hoa)    ....................   38753748
Phó Giám Đốc (Ông Nguyễn Văn Vĩnh)    ...............   38759453
Phó Giám Đốc (Ông Phạm Trọng Hùng)    ...................   38754527
Thôn Hội Xã Cổ Bi Gia Lâm    .......................................   38769577
Vật Tư + Thiết Bị    ....................................   38759417
Văn Phòng Công Đoàn    ...............................................   38753467
Văn Phòng Đảng Uỷ    .....................................   38750399

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan