Danh Sách Công Ty:

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG MIZUHO CORPORATE BANK TẠI HÀ NỘI

F404+407 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội

Tel : 38266553

Email : fujibkhn@fpt.vn


Thông tin khác

F 404+407 63 Lý Thái Tổ    ...............................................   39350482
F 404+407 63 Lý Thái Tổ    ...............................................   39363123
F 410B 649 Kim Mã    ...........................................................   37667990
Fax    .........................................................................   37663610
Fax    .........................................................................   37667992
Fax    .........................................................................   39343278
P808 V.Tower 649 Kim Mã    .....................................................   37663611
Truyền Số Liệu    ............................................   39367044
Văn Phòng      
Văn Phòng    ..............................................................   39343284

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan