Danh Sách Công Ty:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ

Km Số 10 Quốc Lộ 1A - Thị Trấn Văn Điển, Hà Nội

Tel : 38615210


Thông tin khác

Ban Quản Lý Dự án    ...............................................   38619211
Chánh Văn Phòng (Ông Nguyễn Quang Hiếu)    ....................   38613957
Chủ Tịch UBND (Ông Trần Văn Huy)    .....................   38615210
Hội Chữ Thập Đỏ    ................................   38612972
Lãnh Đạo HĐND - UBND      
Phòng Bảo Hiểm Xã Hội    .....................................   38614470
Phòng Bảo Vệ    ....................................................   38611042
Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo    ..................................   38618213
Phòng Kinh Tế    .........................................................   38611046
Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội    ................   38611038
Phòng Nội Vụ    ....................................................   38611043
Phòng Quản Lý Đô Thị    .......................................   38617147
Phòng Tài Chính - Kế Hoạch    ......................................   38615331
Phòng Tài Nguyên Môi Trường    ......................................   38612672
Phòng Thanh Tra    .............................................................   38611060
Phòng Thống Kê    ........................................................   38611048
Phòng Tiếp Dân    ........................................................   36812005
Phòng Tiếp Nhận Hồ Sơ Hành Chính    .....................   38613845
Phòng Tư Pháp    ..........................................................   38611053
Phòng Văn Hoá Thông Tin    ................................................   38611047
Phòng Văn Thư + Fax    ...............................................   38611093
Phó Chánh Văn Phòng (Ông Nguyễn Anh Tuấn)    ..................   38614186
Phó Chánh Văn Phòng (Bà Nguyễn Thị Kim Dung)    ...............   38611039
Phó Chủ Tịch HĐND (Bà Dương Thị Tình Thương) 38611040      
Phó Chủ Tịch UBND (Ông Phạm Hùng Tiến)    ..............   38611037
Phó Chủ Tịch UBND (Ông Vũ Văn Nhàn)    ...................   38611049
Phó Chủ Tịch UBND (Bà Lã Thị Bích Nhung)    ..................   38611033
Thanh Tra Xây Dựng    ....................................................   38611045
TTâm Văn Hoá    ...........................................................   36811202
Văn Phòng HĐND-UBND      
Văn Phòng Đăng Ký Nhà Đất Và Nhà    ..................   36813262
Đội Quản Lý Thị Trường    ....................   38611044
Đội Thi Hành án    ..................................................   38615322

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan