Danh Sách Công Ty:

XÍ NGHIỆP XE BUÝT 10/10 HÀ NỘI - TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI

90 Nguyễn Tuân, Hà Nội

Tel : 35584673


Thông tin khác

Ban Gara    ....................................................................   35585774
Bãi Xe      
Fax    .........................................................................   35586535
Gara    ........................................................................   38588955
Giám Đốc (Ông Bùi Ngọc Lân)    ................................   38584320
Khu Liên Hợp Thể Thao Mỹ Đình    ........................   37850844
Phòng Kế Toán    .........................................................   35584674
Phòng Tổ Chức Hành Chính    ........................................   35584673
Phòng Điều Độ    .........................................   35581268
Phó Giám Đốc (Ông Tạ Đăng Khoa)    ..................   35572301

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan