Danh Sách Công Ty:

LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC - CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội

Tel : 38732498


Thông tin khác

Ban Chuyên Trách    ............................................................   38720813
Chủ Nhiệm Đề án    ......................................   38271716
Fax    .........................................................................   38720600
Liên Đoàn Trưởng    ............................................   38732498
Phòng Hành Chính      
Phó Liên Đoàn Trưởng    ........................................   38271711
Phó Trưởng Phòng    .................................................   38271729
Phó Trưởng Phòng(Kế Hoạch)    ...........................   38730179
Phó Trưởng Phòng(Kỹ Thuật)    ...........................   38731587
Thường Trực    ................................................   38732497
Trưởng Phòng    .....................................................   38732731
Trưởng Phòng Kế Toán Thống Kê    ........................   38731586
Trưởng Phòng Kỹ Thuật Kế Hoạch    ...........   38271715
Trưởng Phòng Tổ Chức    .................................   38271713
Văn Thư    ...........................................................   38271714

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan