Danh Sách Công Ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY ĐÔNG ANH

Tổ 4 Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội

Tel : 38832179

Email : evergrand@hn.vnn.vn


Thông tin khác

5 Ngõ 20 Liễu Giai    ....................................................   37627446
Giám Đốc    .........................................................   38833777
ISDN    ........................................................................   39361293
ISDN    ........................................................................   39631293
Khách Hàng    ..................................................................   38832174
Khối 4A Thị Trấn Đông Anh    ............................   39630214
Nr.Ông Vũ Thế Lợi      
Phòng Giầy Mẫu    ..................................................   38835521
Phòng Kế Toán    .........................................................   39651181
Phòng Kinh Doanh    ............................................................   39630681
Phòng Nhân Sự      
Phòng Tổ Chức Hành Chính    ........................................   38835187
Phòng TĐ    ...............................................................   38838723
Phòng XNK    ...................................................................   38836977
Phó Giám Đốc    .....................................................   38835719
Văn Phòng + Fax    ........................................................   38832085
Văn Phòng    ..............................................................   38832179
Văn Phòng    ..............................................................   38835719
Văn Phòng    ..............................................................   39631581
Văn Phòng    ..............................................................   39651803

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan