Danh Sách Công Ty:

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ THÀNH

236 Lê Thanh Nghị, Hà Nội

Tel : 36284044

Email : khong biet


Thông tin khác

3 Kim Đồng    .......................................................   36644311
484 Trương Định    ........................................   36612158
486 Bạch Mai    ..........................................................   36272679
Giao Dịch Bạch Mai      
Giám Đốc    .........................................................   36284028
Kế Toán    ...............................................................   36284036
Phòng Giao Dịch Kim Đồng      
Phòng Giao Dịch Trương Định      

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan