Danh Sách Công Ty:

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THĂNG LONG

4 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội

Tel : 38521692

Email : wedmasster@thanglongagribank.com


Thông tin khác

11 Đường Cổ Bi, Gia Lâm    ...............................   36762943
111 Thái Hà    .................................................................   35374580
126 Phố Vọng    ....................................................   36288773
14A Nguyễn Khuyến    ...............................................   37471781
158 Quán Thánh    ..............................................................   37342338
23B Nguyễn Đình Chiểu    ......................................   39436950
4A Hàng Chiếu    .........................................................   39231963
55 Hoàng Văn Thái    ......................................................   35654414
55 Hoàng Văn Thái    ......................................................   35657028
Bảo Vệ    ..........................................................   35745480
Công Đoàn    ..............................................................   35745542
D20, Lô 12, Khu Đô Thị Định Công, Hoàng Mai    ...........   36402841
Fax    .........................................................................   35654414
Lô 2, Tầng 1, Toà Nhà Internet, Nguyễn Phong Sắc    ..........   37931482
Nhà CT5, Khu Đô Thị Định Công    .........................   36406095
Phòng Dịch Vụ Và Marketting    .....................................   35145402
Phòng Giao Dịch Cổ Bi      
Phòng Giao Dịch Nguyễn Khuyến      
Phòng Giao Dịch Nguyễn Đình Chiểu      
Phòng Giao Dịch Số 1      
Phòng Giao Dịch Số 2      
Phòng Giao Dịch Số 3      
Phòng Giao Dịch Số 5      
Phòng Giao Dịch Số 6      
Phòng Giao Dịch Số 7      
Phòng Giao Dịch Tây Sơn      
Phòng Giao Dịch Định Công      
Phòng Hành Chính Và Nhân Sự    ...........................................   38521693
Phòng Kế Hoạch    ..................................................   38527191
Phòng Kế Toán    .........................................................   35743887
Phòng Kiểm Tra Kiểm Soát Nội Bộ    .....................   35745265
Phòng Kinh Doanh Ngoại Hối    ......................................   35744129
Phòng Ngân Quỹ    ........................................................   38521397
Phòng Tín Dụng    ........................................................   35742194
Phòng Điện Toán    ..................................................   35744136

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan