Danh Sách Công Ty:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SÓC SƠN

Thị Trấn Sóc Sơn, Hà Nội

Tel : 35950797

Email : bdgiaovien.edu@hn.vnn.vn


Thông tin khác

Bình An Trung Giã Sóc Sơn    ..............................................   38855402
Bộ Phận TCCB & BDGV    .............................................   38840230
Các Lớp Mẫu Giáo      
Chợ Yêm Đông Xuân Sóc Sơn    ...................................   38841956
Dược Thượng Tiên Dược Sóc Sơn    .........   38851654
Fax    .........................................................................   38843526
Hồng Kỳ Sóc Sơn    ............................................   38855403
Hiền Lương Hiền Ninh Sóc Sơn    .....................   35821809
Hoa Sơn Nam Sơn Sóc Sơn    ......................................   38855404
Kho Đồng Phù Lỗ Sóc Sơn    ...............................   38841958
Kim Thượng Kim Lũ Sóc Sơn    ..............................   38842171
Lập Trí Xã Minh Trí Sóc Sơn    ......................................   35995088
Mai Đình Sóc Sơn    ..................................................   38843049
Nam Lý Bắc Lý Sóc Sơn    ............................................   38855405
Phó Trưởng Phòng Phụ Trách Mầm Non - Tiểu Học (Bà Đoàn Thị Bình) 38850919      
Phó Trưởng Phòng Phụ Trách THCS - GDTX (Ông Nguyễn Văn Thanh) 38850445      
Phù Linh Sóc Sơn    .......................................................   38851653
Phú Hạ Minh Phú Sóc Sơn    ..........................................   35990336
Phú Minh Sóc Sơn    .......................................................   38841957
Quán Mỹ Tân Dân Sóc Sơn    ..........................................   35811512
Tân Minh Sóc Sơn    .......................................................   35960119
Tổ Nghiệp Vụ Hành Chính - Mầm Non    ...................   38843526
Thôn Phú Tàng Xã Bắc Phú Sóc Sơn    .................................   38851807
Thạch Lỗ Thanh Xuân Sóc Sơn    ................................   35811513
Tiên Tảo Việt Long Sóc Sơn    .................................   38851808
Trường Mầm Non Xã Minh Trí      
Trường Mầm Non Z117      
Trưởng Phòng (Ông Nguyễn Trung Thành)    ......................   35950797
UBND Xã Mai Đình Sóc Sơn    ..........................................   35821657
Xóm Dốc Phú Cường Sóc Sơn    .............................   38866110
Xuân Bách Quang Tiến Sóc Sơn    .....................................   35821655
Xuân Dục Tân Minh Sóc Sơn    ........................................   38851805
Xuân Lai Xuân Thu Sóc Sơn    ..............................................   38842172
Xuân Tảo Xuân Giang Sóc Sơn    ......................................   38851810
Đông Xuân Sóc Sơn    .................................................   38843050
Đạo Thượng Tân Hưng Sóc Sơn    .................   38855401
Đức Hoà Sóc Sơn    .............................................   38851806

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan