Danh Sách Công Ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MÙA ĐÔNG

47 Nguyễn Tuân, Hà Nội

Tel : 38584517

Email : muadong.kd@fpt.vn


Thông tin khác

47 Nguyễn Tuân    ........................................................   35584772
5B Trần Phú    ...........................................................   37334932
Cửa Hàng Giới Thiệu Sản Phẩm    ..................   35572912
Cửa Hàng Giới Thiệu Sản Phẩm    ..................   35583820
Gian 24 B7 Kim Liên Phạm Ngọc Thạch    .......................   35771334
Giám Đốc (Ông Nguyễn Minh Sơn)    ........................   35572984
Nr.Bà Nguyễn Thị Dậu      
Phòng Hành Chính    ............................................................   38584517
Phòng Kế Toán    .........................................................   38582369
Phòng Thời Trang    ......................................................   35581752
Phòng Vật Tư    .....................................................   38582076
Phòng XNK    ...................................................................   35581679
Phòng Điều Hành    ..................................................   38582075
Phó Giám Đốc (Ông Dương Tam Tam)    .......................   38589656
Phó Giám Đốc (Ông Nguyễn Cao Thắng)    ..................   38584613
Phó Giám Đốc Kinh Doanh    ..........................................   35571568
Văn Phòng Công Đoàn    ...............................................   38584499
Văn Phòng Đảng ủy    .....................................   38585098

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan