Danh Sách Công Ty:

CHI CỤC THUẾ QUẬN THANH XUÂN

Khu Liên Cơ Nhân Chính Thanh Xuân, Hà Nội

Tel : 35572289


Thông tin khác

Bộ Phận Bảo Vệ    ......................................   35576177
Bộ Phận Quản Lý ấn Chỉ Thuế    .............   35572292
Bộ Phận Văn Thư    .......................................   35572272
Chi Cục Trưởng (Bà Đặng Kim Lan)    ................   35572289
Khu Nội Chính Lê Văn Lương Nhân Chính    ..................   35576243
Khương Trung, Hạ Đình, Nhân Chính, Thượng Đình 35572275      
Phòng Hành Chính    ............................................................   35572279
Phòng Hành Chính    ............................................................   35574416
Phòng Hành Chính    ............................................................   35574417
Phòng Hành Chính    ............................................................   35576256
Phòng Hành Chính    ............................................................   35576257
Phó Chi Cục Trưởng (Ông Nguyễn Văn Bảo)    ...   35572286
Phó Chi Cục Trưởng (Ông Vũ Văn Thịnh)    ......   35572290
Phương Liệt, Khương Mai, Khương Đình ..       35572280
Tổ QL ấn Chỉ    ..............................................   35572276
Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Kim Giang    ...........   35572284
Đội Hành Chính - Nhân Sự - Tài Vụ - ấn Chỉ ..       35572338
Đội Kê Khai - Kế Toán Thuế Và Tin Học    ..........   35572283
Đội Kiểm Tra Thuế Số 1    .........................   35572282
Đội Kiểm Tra Thuế Số 2    .........................   35575489
Đội Nghiệp Vụ - Dự Toán    ........................   35572281
Đội QL Doanh Nghiệp    ........................................   35572291
Đội Quản Lý Nợ Và Cưỡng Chế Nợ       35572285
Đội Quản Lý Thu Lệ Phí Trước Bạ Và Thu Khác 35572273      
Đội Thanh Tra Nội Bộ    .................................   35572274
Đội Thuế Liên Phường Số 1      
Đội Thuế Liên Phường Số 2      
Đội Thuế Liên Phường Số 3      
Đội Tuyên Truyền Hỗ Trợ Người Nộp Thuế 35572287      

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan