Danh Sách Công Ty:

CHI CỤC THUẾ QUẬN BA ĐÌNH

20 Cao Bá Quát, Hà Nội

Tel : 38237301


Thông tin khác

22 Cao Bá Quát    ..............................................................   37473546
9 Nguyên Hồng Láng Hạ    ...........................................   37735589
Chi Cục Trưởng    .............................................   38237301
G23-G24 Thành Công    ..........................................................   38354951
Phòng Hành Chính    ............................................................   37471629
Phó Chi Cục Trưởng    .........................................   38432774
Tổ ấn Chỉ    .................................................   37471074
Tổ KH-LB-TT Và NV    .....................................................   37332748
Tổ Thanh Tra Kiểm Tra    ...........................................   38455211
Tổ Trước Bạ Và Bảo Vệ    ....................   38453327
Truyền Số Liệu    ............................................   37470068
Đội Kiểm Tra    ...............................................   38456703
Đội Kiểm Tra Thuế Số 1    .........................   37334247
Đội Kiểm Tra Thuế Số 1    .........................   37478313
Đội Kiểm Tra Thuế Số 2    .........................   37478316
Đội Kiểm Tra Thuế Số 2    .........................   37478317
Đội QL Doanh Nghiệp 2    ......................................   37473933
Đội Thu Lệ Phí Trước Bạ      
Đội Thuế Chợ Long Biên    ...............................   38243238
Đội Thuế P. Ngọc Khánh+ Giảng Võ    ...............   38438965
Đội Thuế Phường Cống Vị + Phường Đội Cấn 37332747      
Đội Thuế Phường Kim Mã    ..........................   37473873
Đội Thuế Phường Ngọc Hà + Kim Mã    ..........   38432217
Đội Thuế Phường Quan Thánh+Trúc Bạch +Trung Trực 38437771      
Đội Thuế Phường Thành Công    ......................   38432216
Đội Thuế Phường Điện Biên    ............   37470522
Đội Thuế Trước Bạ      
Đội Tuyên Tryền Hỗ Trợ Người Nộp Thuế 38432218      

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan