Danh Sách Công Ty:

CHI CỤC THUẾ QUẬN HOÀN KIẾM

2 Hàng Giấy Đồng Xuân, Hà Nội

Tel : 39274070


Thông tin khác

11 Hàng Buồm    ..........................................................   38253586
11 Hàng Buồm    ..........................................................   39263743
2 Ngõ Gạch    ............................................................   39284481
62 Hàng Mã    ..................................................................   39274417
62 Hàng Mã    ..................................................................   39274418
Bảo Vệ    ..........................................................   38253567
Bộ Phận Tổng Hợp    ....................................   39274072
Chi Cục Trưởng (Đ/c Viên)    .............................   39274070
Nr. Đ/c Viên    ...........................................................   38281137
Phòng Nghiệp Vụ      
Phó Chi Cục Trưởng (Đ/c Hoà)    ..........................   39261445
Tổ Nhân Sự - Hành Chính - Tài Vụ    ..........................   39274073
Thuế Chợ Đồng Xuân    ...................................   38266338
Thuế Phường Đồng Xuân    ...........................   38269491
Trạm Ga HN    ............................................................   39422600
Trạm Hàng Đậu    ..............................................   38257975
Đội QL Các Doanh Nghiệp 1      
Đội QL Các Doanh Nghiệp 2      
Đội Trước Bạ      

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan