Danh Sách Công Ty:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TỪ LIÊM

Tổ 15 Thị Trấn Cầu Diễn, Hà Nội

Tel : 38373066


Thông tin khác

Hành Chính Tổng Hợp    .............................................   37641487
Phòng Tiểu Học    ..................................................   38373065
Phó Phòng    ...................................................................   38373637
Trưởng Phòng    .....................................................   38373066
Văn Phòng    ..............................................................   37644650

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan