Danh Sách Công Ty:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HAI BÀ TRƯNG

349 Phố Huế, Hà Nội

Tel : 38212490


Thông tin khác

Công Đoàn    ..............................................................   39783045
Mầm Non    ...............................................................   39762578
Phòng Tài Vụ    ..........................................................   38212490
Phổ Thông    .............................................................   38211969
Trường Mẫu Giáo Nguyễn Công Trứ    ................   39763214
Văn Phòng    ..............................................................   39784752

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan