Danh Sách Công Ty:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỐNG ĐA

256 Tôn Đức Thắng, Hà Nội

Tel : 35112510


Thông tin khác

15 Hoàng Tích Trí Kim Liên    ..................................................   35771302
BQL Sân Vận Đông Kim Liên      
Phòng Công Đoàn    ........................................................   35112653
Phòng Tài Vụ    ..........................................................   35130109
Phó Trưởng Phòng    .................................................   35112956
Tổ Giáo Dục Phổ Thông    .....................................   38511128
Tổ Mầm Non    ......................................................   38511129
Thường Trực    ................................................   35112461
Trưởng Phòng    .....................................................   35112510
Văn Phòng    ..............................................................   35132887

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan