Danh Sách Công Ty:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH

Khối 1 Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội

Tel : 38832214


Thông tin khác

Ban Quản Lý Dự án    ...............................................   38831078
Ban Quản Lý Nhà Đất    ........................................   38832604
Bảo Hiểm Xã Hội    ...........................................   38831977
Bảo Vệ    ..........................................................   38832210
Bộ Phận CNTT    ....................................................   38839336
Bộ Phận Tôn Giáo    ................................................   38838884
Cổ Loa Đông Anh    ..................................................   38832817
Cổ Loa Đông Anh    ..................................................   39611272
Chánh Thanh Tra    .............................................................   38832594
Chánh Văn Phòng (Ông Đỗ Tiến Oai)    .....................   38832381
Chủ Tịch (Ông Tô Văn Minh)    .................................   38832214
Chủ Tịch    ........................................................   38832014
Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Huyện (Ông Hoàng Đức Thử) 38832217      
Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Huyện    .........   38832219
Chưa Xác Minh    ..........................................................   39654911
Chưa Xác Minh    ..........................................................   39655078
Dục Tú Đông Anh    ..................................................   39610509
Fax    .........................................................................   38832627
Giám Đốc Trung Tâm TDTT    ..........................................   38837511
Giám Đốc VP Đăng Ký Đất Và Nhà    ..............   39652308
Hội Chữ Thập Đỏ    ................................   38832612
Hội Chữ Thập Đỏ    ................................   39654989
Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam    ...................   39654604
Hội Người Cao Tuổi    ...................................   39654603
Kế Hoạch - Kinh Tế Và Phát Triển Nông Thôn    ..........   38832246
Khối 1 TT Đông Anh    ...............................................   38832005
Nguyên Khê Đông Anh    ....................................................   38832007
Nr.Ông Hoàng Đức Thử    .......................................   38825057
Nr.Ông Nguyễn Văn Chén      
Nr.Ông Nguyễn Văn Quang      
Nr.Ông Phạm Văn Châm      
Nr.Ông Tô Văn Minh      
Nr.Ông Đỗ Tiến Oai      
Nr.Bà Ngô Thị Năm      
Phòng CN    ....................................................................   38832596
Phòng Giáo Dục Đào Tạo    .....................................   38832336
Phòng Họp Số 1    ..................................................   38833538
Phòng Kế Toán    .........................................................   38831894
Phòng Lao Động Thương Binh XH    ..........................   38832595
Phòng LĐ Và XH    .........................................................   39652814
Phòng Máy Tính    ..............................................................   38837692
Phòng Tài Chính    .............................................................   39652766
Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường    ...................................   38833000
Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường    ...................................   39653246
Phòng Tôn Giáo    ..............................................................   38836271
Phòng TBXH    ..................................................................   39651600
Phòng Thống Kê    ........................................................   38832064
Phòng Tiếp Dân    ........................................................   38836272
Phòng Tiếp Nhận Hồ Sơ Hành Chính    .....................   38838885
Phòng Văn Hoá Thông Tin    ................................................   38832598
Phòng Xây Dựng - Đô Thị    ....................................   38839152
Phòng XD    ....................................................................   38832404
Phòng XD Đô Thị    ..................................................   39652459
Phòng Y Tế    ............................................................   39654599
Phó Chánh Thanh Tra    .........................................................   39652249
Phó Chủ Nhiệm UBDS GĐ & Trẻ Em    .......................   38832617
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân Huyện    .....   38832271
Phó Chủ Tịch KT    .................................................   38832638
Phó Chủ Tịch Văn Xã    ........................................   38832215
Phó Phòng Tài Chính (Ông Hoàng Văn Dụng) + (Ông Nguyễn Xuân Linh) 38832221      
Phó Văn Phòng (Ông Dương Bá Hồng)    ......................   38832541
Phó Văn Phòng (Ông Nguyễn Mạnh Yến)    ..................   38838884
Tổ Chức Chính Quyền    .......................................   38832343
Thanh Tra Xây Dựng    ....................................................   38832480
Thôn Tiên Hội Xã Đông Hội Đông Anh    ....................   38832731
Thi Đua Khen Thưởng    .........................................   38832541
Trưởng Phòng Giáo Dục Đào Tạo    ...................   38834236
Trưởng Phòng Kế Hoặch - Kinh Tế Và Phát Triển Nông Thôn 38832487      
Trưởng Phòng Tài Chính (Bà Ngô Thị Năm)    ...............   38832220
Trưởng Phòng Tư Pháp    ........................................   38832619
TTâm TDTT    ...................................................................   38834689
Uỷ Ban Dân Số Kế Hoạch Hoá Gia Đình    ............   38832006
Uỷ Viên Thường Trực Hội Đồng Nhân Dân (Bà Dương Thị Nhan) 38839379      
Văn Phòng    ..............................................................   39653763
Văn Thư (Ông Nguyễn Văn Chiển)    ...................   38838146
Xóm Vang Cổ Loa Đông Anh    .........................................   39611272
Đài Phát Thanh Đông Anh    ...........................................   38832228
Đội QL Đê      
Đội Quản Lý Thị Trường Số 9    .........   38832354
Đội Quản Lý Đê Đông Anh    ..........................   38832318

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan