Danh Sách Công Ty:

CHI CỤC THUẾ QUẬN HOÀNG MAI

Nhà E Khu Đền Lừ 2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội

Tel : 36332515


Thông tin khác

Chi Cục Trưởng (Ông Nguyễn Xuân Dũng)    ...........   36332515
Fax    .........................................................................   36341918
Phòng Hành Chính - Tổ Chức    ......................................   36332617
Phòng Hành Chính    ............................................................   36340998
Phòng Hành Chính    ............................................................   36341284
Phòng Hành Chính    ............................................................   36341940
Phòng Thanh Tra    .............................................................   36340187
Phó Chi Cục (Ông Nguyễn Anh Dũng)    ..........................   36340205
Phó Chi Cục (Bà Lê Thị Kim Giao)    ................................   36332516
Trong Bến Xe Phía Nam Giáp Bát    ........................................   38642525
TTâm Dạy Nghề Quận Hoàng Mai Đền Lừ 2 Hoàng Văn Thụ 36341917      
Đội QL Nợ Và Cưỡng Chế Nợ Thuế      
Đội QL Tư Doanh    .............................................   36332773
Đội Thu Thuế Trước Bạ Và Thu Khác    .........   36341943
Đội Thuế      
Đội Trước Bạ    ....................................   36332517

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan