Danh Sách Công Ty:

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

45 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Tel : 39361070


Thông tin khác

42 Bà Triệu Hàng Bài    ..................................................   39365300
42 Bà Triệu Hàng Bài    ..................................................   39365302
73 Lạc Trung Vĩnh Tuy    ............................................   36366529
75 Lạc Trung    ..........................................................   39714264
Công An Bảo Vệ    ..................................................   39361080
Chánh Thanh Tra    .............................................................   39361067
Chánh Văn Phòng (Ông Nguyễn Quốc Huy)    ......................   38242141
Fax    .........................................................................   38258884
Giám Đốc (Ông Nguyễn Hồng Kỳ)    ..................   38257695
Kế Toán Giao Dịch    ...............................................   38256430
Kế Toán Liên Hàng    .....................................................   38261281
Kho      
Nhà Khách      
Phòng Kế Toán    .........................................................   38243229
Phòng Quản Lý Các Tổ Chức Tín Dụng    ..................   38261280
Phòng Quản Lý Ngoại Hối    ...................................   38256057
Phòng Tín Dụng      
Phòng Tín Dụng Đông Anh      
Phòng Tổ Chức Cán Bộ    ......................................   38245436
Phòng Tổng Hợp    ..................................................   38256078
Phòng Tiền Tệ    ...................................................   38256056
Phòng Tin Học    .........................................................   38253097
Phòng Tin Học    .........................................................   39361081
Phó Giám Đốc (Ông Hoàng Việt Trung)    ........................   38241261
Phó Giám Đốc (Ông Nguyễn Minh Tuấn)    ..................   38256678
Phó Giám Đốc (Ông Nguyễn Văn Hưng)    ...............   38257237
Phó Giám Đốc (Bà Nguyễn Thị Mai Sương)    .....   38250659
Phó Giám Đốc (Bà Nguyễn Thị Mai Sương)    .....   38256059
Quản Trị    ........................................................   39361068
Số Máy Trực Ngoài Giờ    .....................................   38253961
Tổ QL Tiến Dụng      
Tổng Kiểm Soát    ..................................................   38245534
Tổng Đài    .........................................................   39361070
Thanh Tra    ...................................................................   38262065
Thị Trấn Sóc Sơn    ...........................................   38850209
Trong Ngân Hàng NN Huyện Đông Anh    ................................   38834389
TTâm TTBT    ...................................................................   38261283
Văn Phòng      
Văn Phòng - Văn Thư    ..........................................   38253962

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan