Danh Sách Công Ty:

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀNG MAI

2 - 4 Kim Đồng, Hà Nội

Tel : 36648700


Thông tin khác

1+3 Trương Định    ........................................   36621385
2-4 Kim Đồng Giáp Bát    ............................................   36648358
2-4 Kim Đồng Giáp Bát    ............................................   36648368
2-4 Kim Đồng Giáp Bát    ............................................   36648788
300 Minh Khai    ...............................................................   36338994
452 Trương Định Tân Mai    ................................   36621515
A6 Lô 12 Đô Thị Định Công    .............................   36404191
Fax    .........................................................................   36404270
Fax    .........................................................................   36649542
Kiốt 14 CT3 Bắc Linh Đàm Hoàng Liệt    ..................   36413424
Phòng Giao Dịch      
Phòng Giao Dịch Trương Định      
Phòng Khách Hàng Cá Nhân      
Quỹ Tiết Kiệm Số 43      
Quỹ Tiết Kiệm Số 48      
Quỹ Tiết Kiệm Số 48    .................................   36411918
Tổ Kế Toán    ......................................................   36620979
Tổ Kinh Doanh    .........................................................   36621600
Trưởng Phòng    .....................................................   36621601

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan