Danh Sách Công Ty:

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG (NIP)

26 Ngõ 879 Đê La Thành, Hà Nội

Tel : 38343176

Email : nip_vn@hn.vnn.vn


Thông tin khác

18 Ngõ 879 Đê La Thành Láng Thượng    ..........................   37754424
18 Ngõ 879 Đường La Thành Láng Thượng    ............   37754423
18 Ngõ 879 Đường La Thành Láng Thượng    ............   37755390
18 Ngõ 879 Đường La Thành Láng Thượng    ............   37755520
18 Ngõ 879 Đường La Thành Láng Thượng    ............   37755585
18 Ngõ 879 Đường La Thành Láng Thượng    ............   37755622
18 Ngõ 879 Đường La Thành Láng Thượng    ............   37755997
Bảo Vệ    ..........................................................   38357531
BQL Công Trình    ..............................................................   37750687
F 303c Toà Nhà Themanor Xã Mỹ Đình Từ Liêm    .................   37940226
Fax    .........................................................................   37754448
Giám Đốc (Ông Nguyễn Thanh Liêm)    ...........................   37754082
Giám Đốc(Ông Nguyễn Thanh Liêm)    ............................   38357533
Khoa Cấp Cứu      
Khoa Hồi Sức Cấp Cứu    ................................   37755998
Khoa Phục Hồi Chức Năng    ..............................   37750353
Khoa Sơ Sinh A3      
Khoa Truyền Nhiễm      
Nr.Ông Nguyễn Thanh Liêm      
Nr.Bà Khu Thị Khánh Dung      
Phòng Ông Nguyễn Công Khanh    ...........................................   37750657
Phòng Kỹ Thuật    ..................................................   38343508
Phòng Khám HIV      
Phòng Khám Theo Yêu Cầu    ...............................................   37754081
Phòng Phòng Khám Bệnh      
Phòng Tài Chính      
Phòng Tổ Chức Cán Bộ    ......................................   38359638
Phòng Tư Vấn Hen      
Phòng Tư Vấn Sức Khoẻ Vị Thành Niên      
Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế    .....................   37751114
Phó Viện Trưởng (Ông Nguyễn Văn Lộc)    ......   37750658
Phó Viện Trưởng (Ông Trần Phan Dương)    ......   37750655
Tầng 2 Nhà 8 Tầng 18 Ngõ 879 La Thành Láng Thượng    ....   37755335
Tầng 2 Nhà 8 Tầng 18 Ngõ 879 Đường La Thành Láng Thượng 37756661      
Tư Vấn Phòng Chống HIV/AIDS Cho Trẻ Em    ...............   37753929

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan