Danh Sách Công Ty:

Bắc Sơn - Xí Nghiệp Bắc Sơn - Bộ Quốc Phòng

116 Kp3 Chuyên Dùng 9, P.phú Mỹ, Q.7, Tp. Hcm, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh

Tel : (08) 37851613


Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan